Project Description

OPIS PROJEKTU

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Okres realizacji:

06.2018 r. – 03.2019 r.

Powierzchnia:

2.391,37 m2

Wartość inwestycji:

12,1 mln zł netto

Generalny wykonawca:

ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O.