DZIAŁ PROJEKTOWY

Profil działalności działu projektowego związany jest z dostarczeniem kompleksowych usług z zakresu opracowania wielobranżowych projektów na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy najwyższej jakości usługi począwszy od przygotowania koncepcyjnego danej inwestycji, aż po opracowanie projektów wykonawczych i zapewnienia nadzoru nad realizowaną inwestycją. ERBUD International zapewnia obsługę architektoniczną i inżynierską na wszystkich etapach budowlanego procesu inwestycyjnego przy dowolnej wielkości i różnych typach obiektów. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków szpitalnych i sanatoryjnych, obiektów przemysłowych, inwestycji infrastrukturalnych, a także budynków mieszkalnych, biurowych oraz modernizacji i poprawie parametrów energetycznych istniejących obiektów.

Oferta z zakresu projektowania:
przygotowanie inwestycji – założenia projektowe, budżetowanie, inwentaryzacje,
opracowanie harmonogramu realizacji,
wykonanie projektów koncepcyjnych,
wykonanie projektów przetargowych, budowlanych i wykonawczych,
wykonanie projektów zagospodarowania działek,
koordynacja międzybranżowa,
koordynacja wykonawców,
usługi z zakresu doradztwa technicznego, przygotowania ekspertyz oraz opinii,
przygotowanie kosztorysów i dokumentacji technicznej,
doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)
projekty terenów zielonych i aranżacji wnętrz

ERBUD International

SZCZEGÓŁY

ERBUD International

SZCZEGÓŁY