Mamy zaszczyt poinformować, że z dniem 1 października 2021 roku doszło do połączenia spółki ERBUD OPERATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce (Spółka Przejmująca, KRS: 0000000746), ze spółką ERBUD INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmowana, KRS: 0000160349), poprzez jej przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Ze wskazanym dniem Spółka Przejmująca, tj. ERBUD OPERATIONS Sp. z o.o. przyjęła nową nazwę i odtąd będzie prowadzić działalność pod nazwą ERBUD INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki pozostaje Jasionka, numery KRS, NIP oraz REGON Spółki Przejmującej nie uległy zmianie, a przeważającym przedmiotem działalności Spółki pozostaje wykonywanie robót budowlanych (PKD 41.20.Z). Połączenie jest kolejnym etapem w rozwoju działalności Spółki, zwiększającym jej potencjał i obszar działania na teren Europy zachodniej, zgodnie ze strategią GRUPY ERBUD.