W dniu 20 października br.  podpisaliśmy umowę dot: „Przebudowy i modernizacji pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno – zabiegowego w SPZOZ w Łukowie”. Przedmiotowa umowa obejmuje m.in. ; realizację nowego bloku operacyjnego wraz z odziałem OIOM oraz kompleksowym wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych. Termin realizacji umowy przewidziany jest do 12 miesięcy od jej podpisania.

To już kolejna realizacja bloków operacyjnych jaka wykonuje nasza Spółka. W poprzednich latach wykonywaliśmy budowy/przebudowy bloków operacyjnych m. in. dla Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz Leżajska, a obecnie w końcowej fazie realizujemy przebudowę i remont  kompleksu 4 salowego bloku operacyjnego wraz z  centralną sterylizatornią, wyposażeniam i infrastrukturą dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

status realizacji inwestycji