W dniu 6 czerwca b.r. nasza Spółka podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM).

Umowa dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żwirki i Wigury 61.

Wartość kontraktu wynosi  29,8 mln zł netto.

Termin zakończenia prac ustalono na 6.09.2023.

Kontrakt z WUM to kolejna, czwarta umowa ERBUD International w zakresie prac termomodernizacyjnych. Obecnie Spółka realizuje prace termomodernizacyjne w systemie „projektuj i buduj” z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym  Instytutem  Badawczym w Warszawie oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. W fazie czynności odbioru końcowego znajduje się termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Dotychczas przy realizacji termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie ERBUD wykorzystał unikalne rozwiązania techniczne i funkcjonalne  m.in.. Spółka chce zabezpieczyć swoje  autorskie rozwiązania, będące wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych oraz doświadczenia kadry techniczno-inżynieryjnej i złożyła wniosek patentowy  w zakresie opracowanych metod termomodernizacji  budynków.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny