W dniu 17 listopada br. nasza Spółka podpisała umowę z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, dot. zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie”

Niniejszy kontrakt będzie realizowany w systemie „projektuj – buduj” w okresie 19 miesięcy od podpisania umowy.

To już kolejna umowa naszej Spółki w zakresie prac termomodernizacyjnych w systemie „projektuj – buduj”. Obecnie Spółka realizuje prace termomodernizacyjne z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym  Instytutem  Badawczym z siedzibą w Warszawie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.