W dniu 15 marca br. nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki ERBUD International sp. z o. o.

Aktualny Zarząd stanowią:

Mirosław Młynarski – Prezes Zarządu

Bogdan Dürr – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Gaweł – Wiceprezes Zarządu