OFERTA

GENERALNY WYKONAWCA

Oferujemy prowadzenie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z naszą główną wartością, zaufaniem i profesjonalizmem. Współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi podwykonawcami, kompleksowo realizujemy potrzeby inwestorów. Powierzone nam kontrakty realizujemy zarówno bazując na dostarczonej przez zleceniodawców dokumentacji technicznej i wytycznych techniczno-organizacyjnych oraz w systemie zaprojektuj-wybuduj, także z wykorzystaniem własnego działu projektowego.

WYKONAWCA STANÓW SUROWYCH:

Działamy na rynku polskim oraz na rynkach Europy Zachodniej między innymi Belgia, Holandia, Luksemburg.
Realizujemy stany surowe budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji inżynierskich dla przemysłu chemicznego i energetyki. Specjalizujemy się w wykonywaniu robót żelbetowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz montażu elementów prefabrykowanych, a także robót murowych. Prace nasze wykonujemy w formie bezpośredniego wykonawstwa z organizacją placu budowy oraz jego zaplecza. Dysponujemy zespołem, który zdobywał doświadczenie na dużych budowach Europy wykonując skomplikowane technologicznie konstrukcje budowlane.

PODWYKONAWCA

Dzięki profesjonalnej i doświadczonej kadrze inżynieryjnej posiadającej najwyższe kwalifikacje i uprawnienia w branży budowlanej, a także wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane i wymagające inwestycje na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Belgia).
Od 2017 roku spółka posiada prekwalifikacje jako certyfikowany podwykonawca dla robót publicznych w Belgii.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL BioEnergie Wegscheid GmbH:

Jesteśmy partnerem technicznym i organizacyjnym niemieckiej firmy BioEnergie Wegscheid w zakresie wdrażania technologii opartej o ekologiczne wytwarzanie i spalanie gazu drzewnego „holzgaz” przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnych i związanych z poprawą efektywności energetycznej istniejących obiektów w szczególności zakładów produkcyjnych o ruchu ciągłym, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej. Oferta skierowana jest także  dla inwestorów nowych obiektów, przy tworzeniu nowoczesnych instalacji oraz dla projektantów i architektów  z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ – LEASING PERSONELU

W przypadku tymczasowego zapotrzebowania na zasoby ludzkie, w sytuacjach absencji pracowników związanych z chorobą czy w przypadku dużych projektów intensywnie wykorzystujących te zasoby, oferujemy wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

W zakresie komercyjnego świadczenia usług pracowników tymczasowych oferujemy sprawdzony personel specjalistyczny:

  • murarz

  • zbrojarz

  • cieśla

  • operator żurawia wieżowego

  • betoniarz

  • robotnik budowlany

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJE:

  • Przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz warunków zabudowy,

  • Kompleksową obsługę architektoniczną i inżynierską na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,

  • Realizację wszystkich typów obiektów o dowolnej kubaturze m.in. obiektów budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale), przestrzeni publicznych, hal i obiektów przemysłowych, inwestycji infrastrukturalnych (m.in. przejścia graniczne), modernizację i kompleksowe remonty istniejących obiektów, roboty stanu surowego

  • Realizację obiektów w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż – finansuj działając we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem Pekao S.A. i mBankiem.

ERBUD International

SZCZEGÓŁY

ERBUD International

SZCZEGÓŁY