20 września w gmachu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się finałowa gala konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2017. Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. otrzymał nagrodę I stopnia i tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2017 w kategorii Obiekty służby zdrowia za realizacje budowy wyniesionego lądowiska dla helikopterów oraz rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą przyjęć w SPZOZ, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.