NADZORY INWESTORSKIE

Erbud International świadczy również profesjonalne usługi w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym zastępstwo inwestorskie wraz z nadzorem jakościowym i inwestorskim w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach:

organizowanie i prowadzenie przetargów na roboty budowlane
nadzór nad realizacją prac projektowych
nadzór nad realizacją robót budowlanych
zarządzanie kosztami inwestycji
rozliczenie inwestycji
oddanie do użytku
obsługa w okresie gwarancji i rękojmi

Korzystamy z nowoczesnych metod w zakresie organizacji i zarządzania procesami inwestycyjnymi, w celu skrócenia czasu opiniowania i zatwierdzania oraz automatyzacji procesów komunikacji między stronami całego projektu. Poprzez elektroniczny system obiegu dokumentów zarządzamy procedurami między Inwestorem, a innymi podmiotami: Projektantem, Generalnym Wykonawcą niezależnie od używanego oprogramowania i lokalizacji. Działając w imieniu Inwestora stwarzamy optymalne warunki dla współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą: menadżerów, kontrolerów finansowych, projektantów, inżynierów budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Stosowane przez nas procedury oparte są na międzynarodowych standardach prowadzenia prac inwestycyjnych, z uwzględnieniem wymagań Inwestorów i instytucji finansujących.

ERBUD International

SZCZEGÓŁY

ERBUD International

SZCZEGÓŁY