W dniu 8 stycznia 2024 ERBUD International podpisał umowę na realizację robót żelbetowych dla INEOS – globalnego producenta produktów petrochemicznych, specjalistycznych chemikaliów i produktów naftowych posiadających w Belgi 12 zakładów produkcyjnych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 5 065 700,00 €

Termin realizacji prac: styczeń 2024 – lipiec 2025

Inwestorem jest spółka TM Vanhout-Mourik, Groenendaallaan 399, B-2030 Antwerpia

Przemysł petrochemiczny stanowi kluczowy sektor gospodarki, ale wymaga szczególnego podejścia do bezpieczeństwa. Nie jest to jednak pierwszy tego typu projekt realizowany przez Spółki należące do Grupy ERBUD dla tej gałęzi przemysłu. Grupa ERBUD świadczy bowiem usługi zarówno w zakresie budownictwa jak i serwisu dla przemysłu oraz energetyki.

W ofercie Grupy ERBUD jest m.in. kompleksowa usługa inżynierska w formule „zaprojektuj” i „zbuduj”. Spółki z Grupy specjalizują się także w budowach nowych i modernizacji istniejących źródeł energii dedykowanych dla ciepłownictwa, energetyki zawodowej oraz zakładów przemysłowych.