W dniu 18 sierpnia br. nasza Spółka podpisała umowę na Rozbiórkę 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Narodowy Instytut Badawczy. Inwestycja stanowi część „Wieloletniego programu inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie” Kontrakt będzie realizowany przez 30 miesięcy. 

To kolejny kontrakt zawarty z Narodowym Instytutem Onkologii. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie która jest w trakcie realizacji.