Już po raz kolejny na posiedzeniu Senatu Politechniki Rzeszowskiej w dniu 28.04.2022 r. odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i medali „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Konkurs „Primus Inter Pares” jest jedną z inicjatyw Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, której Członkiem jest spółka ERBUD International Sp. z o.o.

Fundacja została powołana 19 lipca 2001 roku a jej celem jest podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych absolwentów tej uczelni m.in. w dziedzinie budownictwa, inżynierii środowiska i architektury.

Gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznego Konkursu i życzymy sukcesów w kontynuowaniu dalszej kariery zawodowej.

 

Fot. Politechnika Rzeszowska
Źródło: https://w.prz.edu.pl