W dniach 23-24 kwietnia 2024 roku odbyła się w Jachrance k. Warszawy ósma z kolei Konferencja Budownictwa Drewnianego Forum Holzbau Polska.

 

Program Forum obejmował między innymi:

  • Budynki drewniane – wymagania przyszłości
  • Budynki wielopiętrowe: mieszkalne i użyteczności publicznej
  • Budownictwo drewniane w odpowiedzi na zmiany klimatyczne
  • Budownictwo drewniane – spojrzenie młodych inżynierów i architektów
  • Drewno w budynkach przemysłowych i publicznych
  • Budownictwo drewniane w Polsce – dobre wzorce

oraz liczne panele dyskusyjne jak np.: Czy budowanie z drewna jest/będzie zdrowe dla człowieka i środowiska? Nowe wymagania – dyrektywy unijne – jak zmienią sposób budowania i projektowania?

W ramach Forum Theodor Kaczmarczyk Prezes spółki MOD21 wystąpił z obszerną prezentacją: „Polskie moduły budują europejskie osiedla. Jak budować relacje, konsorcja i wizerunek zagranicą?”

W Forum Holzbau Polska aktywnie uczestniczył także ERBUD International. Spółka widzi szerokie możliwości zastosowania drewna i modułów drewnianych produkowanych w ramach Grupy przez Fabrykę MOD21 w realizacjach przebudów, nadbudów i rozbudów w Polsce ale również na rynkach, na których ERBUD jest aktywny w szczególności w Belgii.

Wizualizacja: Mod21