W dniu 18 czerwca br. nasza Spółka podpisała umowę dotyczącą przebudowy Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 38D. Budynek przejdzie kapitalny remont wraz z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zostanie dostosowany do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych, podniesiony zostanie także standard w pokojach. Czas realizacji inwestycji wynosi 44 tygodnie.

Jest to kolejny nasz kontrakt zawarty z Politechniką Lubelską. W październiku ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na przebudowę Domu Studenckiego nr 3 która znajduję się w końcowej fazie realizacji.