Spółka – obok inwestycji krajowych – realizuje projekty za granicą, głównie w Belgii, ale również w Niemczech i Holandii.

W czerwcu 2022 r. spółka ERBUD International zakończyła prace projektowe realizowane na Potsdamer Platz-  jednym z największych i najruchliwszych placów w centralnym Berlinie.

Spółka w ramach umowy z Planet Leisure Berlin GmbH i iP2Development B.V. przygotowała projekt do realizacji pierwszego europejskiego centrum rozrywki „Mission: Play!”™ by Mattel.

 

ERBUD International świadczył usługi pre-construction dotyczące przygotowania inwestycji do realizacji, wsparcia inwestora w trakcie tego procesu poprzez  zapewnienie kompleksowego doradztwa przy tworzeniu koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego a także weryfikacji  przyjętych założeń  projektowych, zestawiając je z wymogami prawnymi, nabytym doświadczeniem i praktyką inżynierską.

 

Co więcej, dzięki profesjonalnej i doświadczonej kadrze inżynieryjnej posiadającej najwyższe kwalifikacje i uprawnienia w branży budowlanej, a także wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej powierzono Spółce wykonanie robót stanu surowego budynku mieszkalnego Blok 22 i 25 w Antwerpii (Belgia).