W dniu 04.05.2023 r. Spółka pozyskała nowy Certyfikat wykonawcy prac w Belgii. Dzięki temu dokumentowi ERBUD International został dopuszczony i zakwalifikowany na urzędową listę przedsiębiorców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w Belgii w Klasie 7 Kategorii D1.

Kwalifikacji na listę prowadzoną w tym systemie dokonuje właściwy organ państwowy za pośrednictwem Komisji ds. Uznawania Wykonawców.

Przedsiębiorca uzyskuje certyfikat po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Struktura sytemu certyfikacji składa się z kategorii oraz podkategorii, do których zaszeregowanie następuje na podstawie dokumentów potwierdzających wiarygodność, wiedzę, doświadczenie, kwalifikację osób przewidzianych do wykonania zamówienia publicznego, zdolność techniczną oraz sytuację finansową i ekonomiczną wykonawcy.