W dniu 9 listopada 2022 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Buduj bezpiecznie” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, w którym ERBUD International znalazł się w gronie laureatów.

Spółka  zdobyła II miejsce za realizację inwestycji „Budowa budynku dydaktycznego z centrum obsługi studentów na terenie PWSTE” w Jarosławiu, której Kierownikiem Kontraktu jest Marek Znaniecki.

Ideą konkursów organizowanych przez PIP jest promowanie programów prewencyjnych, wskazywanie oraz wyróżnianie przykładów najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, a także promocji wiedzy, kultury i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.