3 listopada 2023 r. ERBUD International podpisał porozumienie edukacyjne o współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy uczelni z partnerami biznesowymi.

Głównym celem tego porozumienia jest:

  • zainteresowanie studentów, zarówno Polaków jak i obcokrajowców (w szczególności studentów z Ukrainy, dla których na pierwszym roku studiów zajęcia prowadzone są w języku ukraińskim), oraz kadry naukowej Politechniki Krakowskiej współpracą z Grupą ERBUD,
  • możliwość odbywania praktyk studenckich oraz zatrudniania studentów w trakcie realizacji studiów na budowach prowadzonych przez ERBUD zarówno w kraju jak i za granicą,
  • realizowanie staży zawodowych w strukturach Grupy ERBUD z wykorzystaniem narzędzi biznesowych oraz programów i rozwiązań cyfrowych stosowanych w strukturach firmy (w tym projektowanie i budowanie z wykorzystaniem technologii BIM),
  • prezentowanie spółek Grupy EERBUD, wyjazdy szkoleniowe oraz spotkania dla studentów mające na celu poszerzanie wiedzy z zakresu technologii i organizacji pracy na budowie,
  • poznawanie struktur i zasad BHP obowiązujących w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie gdzie spółki Grupy ERBUD są członkiem tej organizacji.

To także szansa na swobodną wymianę wiedzy i transfer doświadczeń w obszarze prowadzonych przez strony działań, w szczególności współdziałanie w obszarze kształcenia i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Umowa została podpisana przez JM Rektora prof. Andrzeja Szaratę oraz prezesa ERBUD International Mirosława Młynarskiego przy udziale Renaty Osypki, Edwarda Zięciny oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK.

Projekt daje studentom możliwość poszerzania wiedzy i szlifowania umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków. Podpisane porozumienie jest również doskonałym przykładem transferu wiedzy pomiędzy kolejnymi pokoleniami osób związanych z budownictwem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą praktyk Politechniki Krakowskiej Studenckie praktyki na WIL oraz do składania przez studentów i absolwentów swoich dokumentów aplikacyjnych za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej OFERTY PRACY.