ERBUD International  podpisał w dniu dzisiejszym umowę w ramach zmówienia publicznego pn:  zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ- ZZ w Makowie Mazowieckim jako Generalny Wykonawca tej inwestycji.

Przedmiot umowy obejmuje prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego.

Zakres technologiczny w tym dostawy i uruchomienia zespołu wieloosobowej komory hiperbarycznej Spółka będzie realizowała z fińskim partnerem.

Termin realizacji projektu: do 7.10.2024 r.

To już druga tego typu realizowana inwestycja. W roku 2013 spółka dokonała modernizacji pomieszczeń dla komory hiperbarycznej wraz z zapleczem technicznym i zakupem komory hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.