W dniu 04.04.2023 r. Spółka podpisała umowę o współpracy partnerskiej z niemiecką firmą  BioEnergie Wegscheid GmbH w zakresie wdrażania technologii opartej o ekologiczne wytwarzanie i spalanie gazu drzewnego „holzgaz” przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnych i związanych z poprawą efektywności energetycznej istniejących obiektów w szczególności zakładów produkcyjnych o ruchu ciągłym, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej. Oferta skierowana jest także  dla inwestorów nowych obiektów, przy tworzeniu nowoczesnych instalacji oraz dla projektantów i architektów  z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.

Oferowana modelowa elektrociepłownia gazowa HGV o mocy elektrycznej 135 kW i cieplnej 246 kW to kompleksowe urządzenie służące do wykorzystania naturalnych ścinków z odpadów drzewnych w produkcji gazu drzewnego, który można przekształcić w energię elektryczną w elektrociepłowni (CHP) bądź energię  wykorzystaną do ogrzewania lub chłodzenia.

Samą w/w elektrociepłownię, ze względu na jej uniwersalną skalowalność, można odpowiednio konfigurować w ujęciu kaskadowym rozbudowując układ o krotność mocy elektrycznej 135 kW i cieplnej 246 kW, pozyskując dodatkowe urządzenia oraz większe moce produkcyjne. Obecnie największy funkcjonujący zestaw kaskadowy składa się z 15 urządzeń tj. osiąga moc ok. 2 MW.

Szczegóły: BioEnergie – opis technologii

Zainteresowanych inwestycją zapraszamy do uzupełnienia i odesłania na adres e-mai: bio@erbud-international.pl załączonego  Kwestionariusza, który posłuży do zaproponowania dedykowanej oferty na instalację HOLZGAZ i przesłania analizy opłacalności energetycznej opartej o indywidualnego Klienta.

Jednocześnie możemy zaproponować inne, optymalne dla przedsiębiorstw rozwiązania, umożliwiające poprawę efektywności energetycznej i tym samym optymalizację kosztów związanych z korzystaniem z mediów między innymi poprzez zastosowanie technologii systemów energii odnawialnej oraz wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji czy gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.

Szczegóły dotyczące przykładowych realizowanych przez ERBUD International inwestycji zostały udostępnione w poniższych prezentacjach:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA/TRIGENERACJA

TERMOMODERNIZACJE