W dniach 12 – 14 czerwca w Polańczyku odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo.  Spółka ERBUD International aktywnie uczestniczyła w Zjeździe, prezentując swoje osiągnięcia i doświadczenia w branży. Jako Członek Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej uczestnictwo w Zjeździe było ważnym elementem budowania relacji z uczelniami oraz wspierania rozwoju edukacji i nauki w dziedzinie budownictwa.

Od lewej: Mirosław Młynarski – Prezes Zarządu ERBUD International, Przemysław Grot – Dyrektor Kontraktu ERBUD International, Sebastian Birek – Dyrektor techniczny MOD21

Podczas trzydniowych obrad omawiano nowe trendy w budownictwie, innowacje technologiczne oraz wyzwania stojące przed branżą budowlaną.

Wśród głównych tematów poruszanych podczas zjazdu były m.in. digitalizacja w budownictwie, nowoczesne technologie budowlane, energetyczna efektywność budynków oraz rola zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym. W politykę tą świetnie wpisuje się także technologia budowlana oparta na prefabrykowanych modułach drewnianych, które są produkowane w fabryce, a następnie transportowane na miejsce budowy i montowane w formie gotowych elementów konstrukcyjnych a realizowana przez jedną ze spółek w Grupie ERBUD- firmę MOD21.

Zjazd zakończył się obietnicą dalszej współpracy oraz dążeniem do ciągłego doskonalenia w dziedzinie budownictwa. Dzięki takim inicjatywom branża budowlana może rozwijać się dynamicznie i odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczne i technologiczne.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo w Polańczyku