W dniu 4 lipca 2024 r. pracownicy ERBUD International oraz ERBUD S.A. Biuro Techniczne Rzeszów zaangażowali się w sprzątanie terenów leśnych Nadleśnictwa Głogów Małopolski. Akcja została przeprowadzona przy współudziale pracownika Nadleśnictwa oraz wewnętrznych służb BHP i OŚ. Podczas sprzątania lasu zebrano dużą ilość plastikowych opakowań, butelek i puszek a także elementy wielkogabarytowe jak opony czy elementy karoserii samochodowej.

Wyżej wymieniona inicjatywa to nie jedyne działania proekologiczne realizowane przez pracowników.
W ubiegłym roku została przeprowadzona zbiórka elektroodpadów.

Spółki Grupy ERBUD w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu propagują wszelkie inicjatywy skierowane na ochronę środowiska. Wśród nich możemy wyróżnić działania takie jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.