Project Description

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

Konzeptioneller Entwurf mit dem Titel Bau eines Gebäudes für Pathomorphologie

DETAILS

Investor:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz

Realisierungszeitraum:

Juli 2015

Oberfläche:

1635,22 m2