Project Description

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

Ausbau-Projekt des MSW-Krankenhauses in Lublin

Projekt zum Ausbau des MSW-Krankenhauses in Lublin, bestehend aus dem Bau eines Verbindungsgangs zum Operationssaal

DETAILS

Investor:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grena