W dniu 10.07.2024 r. spółka ERBUD International podpisała kolejny kontrakt. Umowa dotyczy wykonania przebudowy Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość kontraktu brutto: 19 960 440,80 zł

Termin realizacji kontraktu: 50 tygodni to jest do dnia 25 czerwca 2025

Jest to już czwarta realizacja z inwestorem Politechniką Lubelską w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 7120104651, REGON: 000001726

Erbud International nieprzerwanie buduje swoją pozycję w kraju jako generalny wykonawca w zakresie inwestycji w obszarze budownictwa kubaturowego, specjalizując się w inwestycjach termomodernizacyjnych i remontowych, w szczególności pomieszczeń o wysokim skomplikowaniu technologicznym. Specjalizuje się także w nadbudowie i przebudowie obiektów akademickich związanych z poprawą infrastruktury technicznej, takiej jak instalacje elektryczne, grzewcze czy wentylacyjne, zapewniając komfortowe oraz bezpieczne warunki nauki i pracy wynikające chociażby z obowiązujących przepisów dotyczących prawa pożarniczego i warunków technicznych.

Spółka zrealizowała m.in  modernizacje budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,  Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,  Szpitala Powiatowego w Tomaszowie  Lubelskim, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Gliwicach.