Project Description

OPIS PROJEKTU

Zadaniem ERBUD Operations Sp. z o.o. jako Generalnego Wykonawcy jest Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Projekt określa, iż w budynku mieścić się będą: poradnia dla dorosłych, poradnia pediatryczna, przychodnia specjalistyczna, apteka, część rehabilitacyjna, zaplecze sanitarno– techniczne oraz garaż podziemny. W zakresie prac Generalnego Wykonawcy jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych począwszy od wybudowania obiektu, przez wykonanie wszystkich instalacji potrzebnych do funkcjonowania obiektu, aż po wykończenie wnętrz.

SZCZEGÓŁY

Inwestor:

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp.z o.o.

Okres realizacji:

12.02.2021r – w trakcie realizacji

Kubatura::

19 274 m3

Powierzchnia::

3 606 m2

Generalny wykonawca:

ERBUD Operations Sp. z o.o.